Hikayemiz

          Hepimizin de bildiği gibi son yıllarda dünyanın çeşitli yerlerinde sel baskınları, aşırı kuraklık, şiddetli rüzgârlar ve öldürücü yaz sıcakları gibi doğal afetler görülmekte ve sayılarla ifade edilemeyecek kadar mal ve can kaybı oluşmaktadır. Bunlar insanlığın karşılaştığı sürpriz gelişmeler değil, yıllardan beri bilim adamlarınca dile getirilen fakat daha çok refah ve kazanma hırsıyla kulak ardı edilen acı gerçekle insanlığın yüzleşmesidir. Eğer çevrenin korunması konusundaki duyarsızlık bu şekilde devam edecek olursa büyük bir olasılıkla insanlık daha birçok felaketle karşılaşacaktır. Tüm bunların temelinde sanayileşme ile birlikte insanoğlunun doğayı yağmalaması, doğayı kendi çıkarları doğrultusunda acımasızca kullanması yatmaktadır. Bunun sonucunda da hem bizim yaşamımızı hem de gelecek nesillerin ve diğer canlıların yaşamlarını tehdit eden birçok çevre sorunu bize meydan okurcasına karşımızda durmaktadır.

      

    

 

 

         

          Çevre sorunlarının en büyük özelliği lokal değil global olmasıdır. Söz konusu çevre sorunları din, dil, ırk, yaşlı-genç, kadın-erkek, zengin-fakir, akademisyen-çiftçi, köylü-şehirli gibi bir ayrıma gitmeden herkesi etkiler. Bu sebeplerden ötürü çevrenin korunması sadece çevrecilerin veya çevre eğitiminin verilmesi de sadece çevre eğitimcilerinin görevi değildir. Çevreninin korunması hepimizin görevidir. Yapılan her faaliyet ile çevrenin korunması arasında bir ilgi kurulmalıdır. Çevresel sorunları çözmemizin tek yolu her bireyin kendi adına çevre bilinci kazanmasıdır. Ama günümüzde tüketim çılgınlığı ve insani ihtiyaçlardan kaynaklı çevre bilincinden yoksun bireyler yetişmekte olup dünyanın korunmasını bir hayli zorlaştırmaktadır. Bu durum da çevre sorunlarını giderecek araç bizim için bir hayli önem kazanıyor. ecording konuya bu noktada dahil olmaktadır. 

    

         

          ecording, ülkemizde ve dünyada doğanın ve doğal kaynakların korunması üzerine doğrudan veya dolaylı olarak eğitim, araştırma, proje ve uygulama çalışmaları yoluyla kamuoyunu bilgilendirmektedir. Bu amaca ulaşmak için doğa-insan ilişkilerinin ve doğal değerlerin tanıtılması, sevdirilmesi, doğayı ve canlıları koruma ve tüketim bilincinin yaygınlaşması konuları ile ilgili sorunlara çözüm üretmek ve bu konulara kişilerin dikkatinin çekilmesi için çalışmaktadır. topluluk, sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ayrıca bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek amacı ile kurulmuştur.

         

 

 

         

          Öncelikle ecordingin odak noktası bireysellik. Dünyanın bu hale gelmesinde hata, sadece ülkeleri yönetenlerde veya gözünü para hırsı bürüyüp doğayı yok edenlerde değil, hata hepimizdedir. 

 

Peki ya bireysel küçük adımlarla dünya nasıl daha yaşanılabilir bir yer haline gelir? 

 

Edward Lorenz’in çalışmalarından biri olan Kaos Teorisi ve Kelebek etkisi, bir sistemin başlangıç verilerindeki küçük değişikliklerin büyük ve öngörülemez sonuçlar doğurabilmesine verilen addır. Bu durum olumlu veya olumsuz her durum için geçerlidir. Örnek vererek açıklamak gerekirse çocuk yaşta çevre bilinci kazanmış bireylerin büyüyüp büyük işlerin başına geçtiklerinde daha büyük kararlar verip bu büyük kararlar ile çevreye çok daha faydalı olmaya başlıcaklardır. Gözlemlerimiz sonucunda birçok insanın çevre problemlerini gideren çözümleri uzun bilimsel makalelerden ve yazılardan öğrenmeyi tercih etmediklerini tespit edilmiştir. ecording olarak buna getirdiğimiz çözüm ise uzun bilimsel makaleler, haberler veya istatistikler yerine bireylerin günlük hayatlarında uygulayabilecekleri çözümlere odaklandık. Bu doğrultuda çocuklar için bilincin oluşmasını yetişkinler için ise alışkanlıkları olumlu yönde düzenlemeyi amaçlıyoruz.

Kaynakça : (ÇEVRE EĞİTİMİ VE ÇEVRE BİLİNCİ NEDİR - Yrd. Doç. Dr. Sinan Erten)